Felhívás a tanköteles korú gyermekek iskolai beíratására

2020.04.07.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező Oktatási Hivatal döntése, vagy ha szakértői bizottság a...

TELJES TÁJÉKOZTATÓ (PDF)

Kossuth

Copyright © 2021 Kossuth Lajos Általános Iskola | Budapest, XVII. kerület.