Egyéb intézményi dokumentumok, és jogszabályi háttér

Intézményvezetői program:

Intézményvezetői program


Panaszkezelési szabályzat:

Panaszkezelési szabályzat


Szülői tájékoztató a napközis tanóráról:

Szülői tájékoztató a napközis tanóráról


A neveléssel-oktatással összefüggő egyes jogszabályok

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási int. működéséről és a köznevelési int. névhasználatáról

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról        szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról

11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet a 2019/2020. tanév rendjérőlKossuth

Copyright © 2021 Kossuth Lajos Általános Iskola | Budapest, XVII. kerület.